دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
  • '
  • '
  • '

   فناوری نانو با ساختار های مختلف ماده که دارای ابعادی از مرتبه یک میلیاردم متر (9-10) هستند سرو کار دارد. این فناوری،توانمندی تولید مواد،ابزار و سیستم های جدید با کنترل سطوح مولکولی و اتمی برای استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می شود. امروزه فناوری نانو به یکی از مهمترین شاخه های پیشرفت علم در بسیاری از زمینه های علوم و مهندسی تبدیل شده است.
استفاده از فناوری نانــو در رزین ها باعث ایجاد خــواص جدید در رزین ها،افــزایش کیفیت رزین و کاهش مصــرف آن می گــردد. در بحــث رزین ها، اندازه ذرات اهمیت بسزایی دارد و با پیش رفتن به سمت مقیاس نانو و افزایش سطح فعال نانو ذرات (به دلیل دارا بودن تعداد بسیار زیاد اتم در سطح )خواص متفاوت و چدیدی مانند ضد باکتری ، خود تمیزشونده، ضد خش و ضد سایش در رزین ها ایجاد می شود.بنابراین رزین های نانو با بهره گیری از نانوذرات فعال و گروه های عاملی مناسب در ساختار خود، قادرند در مقابل محرک های محیطی عکس العمل های هوشمندانه محافظتی  از خود نشان دهند.
به اتمام رسیده
موقعیت :
شهرداری
کارفرما :
1390-1390
سال :
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت ایلیا نامدار تعلق دارد.